Субота, 17.11.2018, 14:44
Рівненський обласний краєзнавчий музей
Меню сайту
Наше опитування
Коли останній раз Ви відвідували музей?
Всього відповідей: 1544
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

 

 Одним із підрозділів Рівненського обласного краєзнавчого музею є  

відділ науково-освітньої роботи.

Він розпочав свою роботу  у березні 1975 р.

 

Керівництво відділом науково-освітньої роботи здійснює завідувач.

 

 -  Завідувачем відділу є Каук  Тетяна  Леонідівна. Має стаж музейної роботи 26 років.

 

В відділі  працюють два старші наукові працівники

 

 - Юрчук Ольга Павлівна (стаж музейної роботи – 37 років) 

 

 -  Толстуха  Лілія  Василівна (стаж музейної роботи – 32 роки)

 

Контактний телефон відділу: +38 (0 362)  62-05-72

Відділ науково-освітньої роботи забезпечує тісну співпрацю музею з міськими та обласним відділами освіти, з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та  навчальними закладами міста, з музеями, бібліотеками, громадськими організаціями. Працівники відділу беруть участь у науково-практичних конференціях, наукових читаннях, міжвузівських семінарах, круглих столах, курсах по підвищенню кваліфікації музейних  працівників Західного регіону  України, через  засоби масової інформації,  Інтернет систематично пропагують багатогранну діяльність музею.

 

                                                                                                    Наукова-освітня робота

 

- Організація екскурсійної та лекційної діяльності,  планування тематичних та оглядових екскурсій, пропаганда діяльності музею в різних установах міста і області,  вивчення та впровадження в практику новітніх форм і методів екскурсійної та лекційної роботи;

- Організація та проведення різноманітних масових заходів: Днів музею в школах та вузах, Днів школи в музеї, Тижнів книги, Тижнів історії, масових заходів до видатних дат і подій, уроків мужності, уроків громадянської пам’яті  (до Дня Українського козацтва, до Дня визволення Рівного від німецької окупації тощо), Днів знань, шевченківських днів, театралізованих дійств, вікторин  на краєзнавчу тематику, творчих зустрічей з цікавими людьми, майстер-класів та ін.; участь у підготовці фольклорно-етнографічного свята «Музейні гостини»;

- Розробка та впровадження  довготермінових програм: «Музей – вузу», «Музей – школі», «Музей – дошкільним закладам»;  лекторіїв : для студентської молоді -   «Край, в  якому ти вчишся», для військовослужбовців – «Край, в якому ти служиш»;

- Участь у Серпневих нарадах вчителів з інформацією про  співпрацю музею і освітніх закладів у навчально-виховному процесі (з цією метою ведеться спеціалізована картотека на ліцеї, гімназії, школи міста, визначається рейтинг активності відвідування  музейних заходів, за результатом якого вручаються Подяки);

- Запровадження в практику музейної роботи виїзних лекції-екскурсій для віддалених навчальних закладів;

- Ведення системного обліку  музейної діяльності по усіх напрямках (виставкова, лекційна, екскурсійна та ін.);

 

- Прослуховування екскурсій молодих працівників музею;

- Розробка дизайну макету та виготовлення  рекламних афіш, програм, запрошень на акції, що організовує та проводить музей.

З метою залучення найменших відвідувачів до музейних надбань та виховання в них шанобливого ставлення до традицій свого народу був розроблений та запроваджений театрально-ігровий Цикл пізнавальних заходів «Допитливій малечі про музейні речі» (для вихованців дошкільних закладів), «Твій друг – музей!»  (для школярів молодших класів), що діє вже понад 20 років і дає  музею 20-25% відвідувачів щорічно;

 Працівники відділу здійснюють наукову роботу по опрацюванню нових надходжень –«Нумізматична колекція музею» (Каук Т.Л.), ведуть наукові дослідження: Нетрадиційні форми роботи з дітьми молодшого віку ( Юрчук О.П., Каук Т.Л.), Зв’язки з громадськістю як шлях вдосконалення науково-освітньої роботи (Каук Т.Л.), Маркетинг і менеджмент в науково-освітній діяльності музею (Юрчук О.П.),  Музейна педагогіка (Юрчук О.П.),  Еміграція мешканців Рівненщини (Толстуха Л.В.);  здійснюються регулярні переклади з англійської та польської мов книг і матеріалів, які надходять до музею (Толстуха Л.В.)

 

                                                                                               Department of scientific and educational work
                                                                                                                                            About the Department
 The department of scientific and educational work is one of the divisions of  Rivne Regional Museum. It started in March, 1975. The Department has been directed by the head.

The head of the department is Tetyana Leonidivna Kauk. Her experience of museum work  is 26 years.

The department has two senior scientists:

Olga Pavlivna Yurchuk (experience of museum work - 37 years)

Liliya Vasilivna Tolstuлha (experience of museum work - 32 years)

Department  Phone/Fax +38 (0362)  62-05-72
 

Department of scientific and educational activities provides  close collaboration with the  local and regional departments of education; with Rivne Regional Institute of Postgraduate Education and educational institutions in the city; with museums, libraries, community organizations. Scientists of the Department participate in scientific conferences, scientific readings, academic seminars, round tables, postgraduate courses for  museum scientists in Western Ukraine, systematically promote multifaceted activities of the museum in the media,  Internet.

Scientific and educational work

- Organizing and conducting different general events,  planning thematic  and sightseeing tours,  promoting the Museum in various institutions of the city and the region, learning and putting into practice new forms and methods of excursion and lecture work;

- Organizing various events: Museum Days in schools and universities, School days in the Museum, Weeks of  books,  Weeks of history, General meetings dedicated to significant dates and events, Lessons of courage, Lessons of civic memory (the Day of Ukrainian Cossacks, the Day of  liberation  from German occupation, etc.), Days of knowledge, Shevchenko days, Theatrical performances, Quizzes on regional subjects, Creative meetings with interesting people, Workshops etc.., Participation in arranging for folklore-ethnographic festival "Museum Guests"

- Development and implementation of long-term programs: "Museum – for high school", "Museum – for school", "Museum – for Kindergartens"; lectures: for students - "The land in which you learn", for  military men - "The land in which you serve ";
- Participation in  August meetings of teachers with information on the collaboration of the Museum and educational institutions in the educational process (for this purpose  special files for lyceums, gymnasiums, schools of the town have been arranged;  ranks of visiting the Museum being fixed, on the results of rating Thanksgivings are  handed to the schools and teachers).
- Introduction to the practice of  the Museum work guest lectures and excursions to remote schools;
-  Systematic registration  of the museum's activities on all fronts (exhibitions, lectures, excursions, etc.)

- Listening to discover young workers Museum;
- Design and layout of advertising posters, programs, invitations to promotions, which are organized  and conducted in the Museum.

In order to attract the smallest visitors to the Museum’s  heritage and to  educate in them respect for the traditions of  their own people the theatrical play cycle of cognitive activities " Museum  Things for Inquisitive Kids " (for children in pre-schools), "Your Friend - Museum" (for primary school children) was developed and implemented. The cycle is acting for over 20 years and ensures the Museum 20-25% visitors. 

Employees of the department study new materials which are being gained by the museum  - "Numismatic Museum Collection" (T.L. Kauk ), conduct research into: "Alternative ways of working with small children” (O.P. Yurchuk,  T.L. Kauk ),  "Public Relations as a Way of Improving the Scientific and Educational Work” (T.L. Kauk), "Marketing and Management in the Scientific and Educational Activities of the Museum (O.P. Yurchuk)  "Museum Pedagogics” (O.P. Yurchuk), "Emigration of the Residents of  Rivne Region” (L.V. Tolstukha).  Besides, L. Tolstukha  regularly translates from English and Polish languages books and materials that come to the museum.

 

Театрально-ігрова екскурсія "Музейні цікавинки"

Театрально-ігрова екскурсія "Про що розповіло гусяче перо"

Театрально-ігрова ексурсія "В гості до Водяного"

Театрально-ігрова екскурсія "Козацькому роду нема переводу"

Виїзне заняття до Тижня історії та права в гімназії с. Зоря Рівненського району

Виступ хору ветеранів умузеї до Дня Перемоги

Майстер-клас по виготовленню пасхального кошика

Майстер-клас по розпису писанки

Форма входу
Пошук
Календар
«  Листопад 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Rivne museum of regional studies © 2018